17.4 C
Iași
sâmbătă, iunie 22, 2024

Care sunt documentele de care ai nevoie pentru a primi ajutorul pentru încălzire de la stat. Tot ce trebuie să știi pentru întocmirea dosarului

Must Read

Care sunt documentele de care ai nevoie pentru a primi ajutorul pentru încălzire de la stat? Dacă și tu vrei să beneficiezi de banii care se dau de la stat pentru ajutorul de încălzire, trebuie să știi că ai nevoie de câteva acte.

Pentru a întocmi dosarul este nevoie să complezi o cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – formulare tip.

Care sunt documentele de care ai nevoie pentru a primi ajutorul pentru încălzire de la stat

De asemenea, pentru ca dosarul să fie complet, ai nevoie de următoarele documente:

• copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
• certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
• certificat fiscal taxe și impozite;
• adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau resedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
• acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul:

– proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară;– chiriaș:contract de închiriere valabil la dată depunerii;– împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;

• acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii :
– adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă;
– cupoane de pensii;
– cupoane indemnizaţiipentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
– cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul complementar;
– cupoane alocaţii de stat pentru copii;
– alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;
– acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, rentă/subvenţie agricolă, etc.;
– declaraţie privind alte venituri realizate;
• pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale – factură de plată, proces verbal de punere în funcțiune centrală/convector.

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere se vor efectua anchete sociale pentru cel puțin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Dacă în urmă anchetelor sociale se constată că titularul nu a declarat corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia şi bunurile deţinute, sumele plătite necuvenit se vor recupera, în condiţiile legii.

Ajutorul de încălzire pentru sezonul rece se alocă pentru perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023.