7.3 C
Iași
joi, februarie 29, 2024

Alocații 2024. Care sunt actele necesare pentru încasarea alocaţiei de copii

Must Read

Alocații 2024. Care sunt actele necesare pentru încasarea alocaţiei de copii? Pentru încasarea alocației pentru copii în România, sunt necesare mai multe documente. 

Alocaţii 2024. Acte necesare

Iată care sunt actele necesare pe care trebuie să le depui pentru ca alocația copilului să îți intre în cont:

Cerere tip (tipizat 1) completată şi semnată de către reprezentantul legal al copilului sau, de către copil, după împlinirea de către acesta a vârstei de 14 ani, cu încuviinţarea reprezentantului său legal (original);Actele de identitate ale reprezentanţilor legali ai copilului (copie);Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, copie (faţă verso);Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, dacă este cazul (copie);Livretul de familie (copie) în cazul în care nu există livret de familie se completează o declaraţie;Actul de identitate al reprezentantului legal al părintelui minor, în cazul în care acesta din urmă nu are capacitate deplină de exerciţiu (copie);Declaraţia beneficiarului cu privire la acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (tipizat 2).

De asemenea, mai trebuie depuse și alte acte doveditoare privind componenţa familiei (copie):

Hotarâre judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţHotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţieiHotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţieiHotărâre judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentuluiDispoziţia directorului general al D.G.A.S.P.C. sau, după caz, hotărâre judecatorească, pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţăDispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curateleiActul de deces al unuia dintre părinţiAlte documente, la solicitarea direcţiei teritoriale

Pentru plata în cont bancar dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban. Contul în lei poate fi deschis la una din băncile din anexă (anexă bănci agreate).