30.3 C
Iași
joi, iulie 18, 2024

Poliția Română angajează 1.900 de agenți. Ce salarii au polițiștii

Must Read

politia-romana-700x442

Poliția Română a anunțat că a scos la concurs 1.900 de posturi de agenți de poliție.

1.853 de posturi vacante vor fi ocupate prin angajări din sursă externă, iar 47 prin reîncadrare de personal. Angajații vor lucra în cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau în Inspectoratele de Poliție Județene.

Toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică, la formaţiunile de siguranţă publică şi patrulare.

 

Pot participa la concurs/examen, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;
l) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
m) trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
n) să dețină permis de conducere categoria „B”.

Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs.

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

a) Evaluarea performanţei fizice;
b) Test scris, de tip grilă;
c) Interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea celorlalte criterii prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 665/2008, cu modificările şi completările ulterioare).

AICI și AICI puteți afla mai multe informații despre concurs.

Ce salarii sunt în Poliția Română

Potrivit unui document al Inspectoratului General al Poliției Române, în luna februarie 2015, salariul net al unui agent de poliție varia între 924 de lei (minim) și 3.544 de lei (maxim).

În cazul ofițerilor de poliție fără funcție de comandă, salariul net era cuprins între 1.184 de lei (minim) și 4.720 de lei (maxim).

În cazul ofițerilor de poliție cu funcție de comandă, salariul net era cuprins între 2.864 de lei (minim) și 9.529 de lei (maxim).

Articol relatat de portalul greatnews.ro